Guld

Guld Realtid

Här hittar ni pris för Guld i realtid. Realtidskurs på Guld presenteras i diagrammet nedan.

Diagrammet över Guldpris ovan presenteras som sagt i realtid och är det aktuella priset för Guld. Ni kan välja olika tidsramar för diagrammet - 1 minut, 15 minuter, 1 timme och 1 dag om ni vill följa historik över guldpriset.

Guldpris

Kursen ovan är för priset på Guld på spotmarknaden. Detta benämns också som Guld Avista och innebär kursen för guld när det handlas direkt utan kontrakt och utan löptider. I finansiella sammanhang är det just Guld Avista som prisuppgifter och kurser hänvisar till.

Guld till skillnad från exempelvis råolja har den unika egenskapen att den inte förbrukas. Historiskt har Guld varit en väldigt spännande produkt som har använts till utsmyckning i tusentals år. Idag kallas den typen av guld för smyckesguld. Nuvarande användningsområde är förutom smyckesguld även industriguld.

Guldpris Förklaring USD / oz t

Guld handlas i US Dollar per Troy Ounce vilket förkortas USD / oz t. USD är valutan dollar som Guld handlas i och Troy Ounce (förkortas ”oz t”) är viktmåttet.

Troy Ounce är ett mått som används vid handel av dyrbara metaller, sk ”precious metals”. En ounce är drygt 28 gram och en Troy Ounce är exakt 31.1034768 gram eller 1.097142857143 ounce.

1 Troy Ounce Guld tacka med certifikat
Guldtacka med verifiering. Bild från Wikipedia

Aktuellt Guldpris

Investerar köper mestadels guld i form av en riskinvestering. Guld är en väldigt stabil underliggande tillgång / marknad. Guldpriset är föremål för spekulation precis som övriga råvaror och det återfinns en viss volatilitet även på guldmarknaden. Men jämfört med mer volatila marknader som olja så anses guld som en mer stabil investering.

Aktuellt guldpris styrs som alla andra råvaror av utbud och efterfrågan. Men till skillnad från många andra råvaror så konsumeras inte guld alls på samma sätt. Den större delen av allt guld som brutits och framställts finns fortfarande tillgängligt i världen idag. Det har alltså inte konsumerats som exempelvis naturgas och olja.

Eftersom en så stor mängd av guldet redan är utvunnet ur jorden så styrs priset på guld till stor del snarare av efterfrågan än av utbudet. Utbudet förändras väldigt lite medan efterfrågan varierar något mer med tiden. Priset på guld fluktuerar dock väldigt lite jämfört med andra investeringsmöjligheter vilket gör att investerare ofta söker sig till just guld under oroliga tider.

Detta innebär att det aktuella priset för guld ofta går upp under tider av finansiell oro.

Guldhandel

Normalt tänker man på guldhandel i form av guldtackor eller guldmynt. finansvärlden betraktas dock guld som en råvara och handlas på råvarubörser. Det är väldigt vanligt att man handlar guld i form av derivat, dvs futures, optioner, warranter och CFDs. Binära optioner är ett derivat.

Guldhandel - Exempel på olika guld mynt
Guldmynt som används för traditionell guldhandel. Bild från Goldprice.org

Derivat möjliggör en förenkling av spekulation på guldpriset. Detta tack vare att man inte fysiskt behöver äga och förvara guldet. Man äger istället en rätt att köpa eller sälja guld. Om priset på Guld ökar så ökar också värdet på en rätt att köpa guld till ett tidigare lägre pris. Låter det komplicerat? Låt oss förenkla med ett exempel.

Guldhandel Exempel

Säg att ni tror att priset på guld kommer att gå upp. Ni köper då en rätt att handla guld till dagens pris, exempelvis 1300 USD / oz t. Om ni äger en rätt att köpa Guld till 1300 USD / oz t och guldpriset går upp till 1350 så har ni tjänat 50 USD. Detta eftersom ni kan sälja er rätt att köpa guldet till 1300 USD / oz t till de som spekulerar att priset skall gå ännu högre.

Guldpriset benämns också i finansiella sammanhang som XAUUSD, vilket innebär priset för Guld Avista (spotpriset) i US Dollar där AU är den kemiska beteckningen för guld.

Guldhandel Med Binära Optioner

Ett väldigt enkelt sätt för privatpersoner att spekulera i priset på guld är Binära Optioner. Binära optioner ger privatpersoner möjlighet att utnyttja sin kunskap och spekulera i priset på ett smidigt sätt och till mer rimliga insatser. Med binära optioner så behöver ni inte köpa guld.

Allt ni behöver göra är att bestämma er för om ni tror att guldpriset ska gå upp eller ner inom en viss tidsperiod och bestämma hur mycket ni vill satsa på att detta inträffar. Har ni rätt så vinner ni en förutbestämd summa. Har ni fel så förlorar ni er insats. När ni handlar med guld via binära optioner så kan ni aldrig förlora mer än er insats.

 

© BinaryOptions.nu