DJIA

Dow Jones Industrial Average (DJIA) är ett amerikanskt börsindex som omfattar 30 bolag. Indexet publicerades första gången den 26:e Maj 1896 vilket gör DJIA till det äldsta aktieindex som fortfarande används. DJIA är framtaget av Charles Dow som också är grundaren till Wall Street Journal.

Nedan hittar ni aktuell kurs för DJIA (kursen uppdateras dagligen).

DJIA är namngett efter sin grundare Charles Dow samt dennes medarbetare statistikern Edward Jones.

Pris Viktat Aktie Index

DJIA är ett pris viktat aktieindex. Detta innebär att aktiens värde vägs in i indexet. En aktie vars värde är $100 får således 10 gånger större inverkan på indexet än en aktie vars värde är $10.

DJIA och även japanska NIKKEI 225 är två kända exempel på prisviktade aktieindex.

DJIA - Dow Jones Industrial Average Kurs Och Omsättning
DJIA Kurs (Övre Graf) Samt Omsättning (Undre Graf) 1920-2016. Bild från NYSE

 

© BinaryOptions.nu